YUNANISTAN’ı KEŞFEDIN


Sailboat at anchor on rocky bay with emerald water

YUNANISTAN’ı KEŞFEDIN

YUNANİSTAN’A SEYAHATİNİZE HAZIRLANIRKEN YARARLANACAĞINIZ BİLGİLER

Başkent: Atina
Resmi dil: Yunanca 

Para birimi: EURO (€)

Zaman dilimi: GTM +2

Çağrı kodu: +30

İklim: Akdeniz

Nüfus: 10.815.197 (2011 tahmini)

Merkez Havaalanı: Atina Uluslararası Havaalanı 

Ana şehirleri: Selanik, Ballıbadra, Yenişehir, Kandiye, Golos

COĞRAFİ KONUMU

Güneydoğu Avrupa’da bulunur. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı yerdedir. Kuzeyde Bulgaristan ve Makedonya (Fyrom), kuzeybatıda Arnavutluk ve kuzeydoğuda Türkiye ile sınır komşusudur. Batı sınırlarında İyon Denizi, güneyde Akdeniz ve doğuda Ege Denizi bulunur.

Yunanistan aşağıdaki bölgelerden oluşur:

- Yarımada şeklinde bir ana kara (Orta Yunanistan’ın güney bölümünden, Trakya bölgesinin kuzeyine uzanır) 
- Gördes Kanalı ile anakaradan ayrılan Mora yarımadası 
- Ege ve İyon Denizi’nde bulunan 227’si yerleşim yeri olarak kullanan yaklaşık 6000 ada ve adacıktan oluşan takımadalar. Çoğu Ege Denizi’nde bulunur ve yedi bölüme ayrılır: Kuzey Ege adaları, Sporatlar, Eğriboz, Argolis adaları, Kikladlar, On İki Ada ve Girit. Heptanese bölümü İyon Denizi’nde yer almaktadır.

Sayılarla Yunanistan

- Yunanistan’ın toplam yüz ölçümü –131.957 km2 
- CIA World Factbook’a göre 7.500 kilometresini takım adadaki adaların oluşturduğu kıyı sınırı – 13.676 kilometre 
- Ülkenin %80’i dağ ve tepelerden oluşur ve bu oran onu Avrupa’nın en dağlık ülkelerinden biri yapar.

İKLİMİ

Yunanistan’da yıl boyunca güneşli gün sayısı fazladır ve tipik Akdeniz iklimi vardır: ılık, yağışlı kışlar ve sıcak, kuru yazlar.

İklimsel olarak, Yunanistan’da yılda iki mevsim yaşanmaktadır: 

- Sıcak mevsimin özellikleri (Nisan-Ekim ortası) gün ışığının artması, yüksek sıcaklıkların olması ve Ağustos’ta meltem olarak da bilinen Ege rüzgarlarıdır.
- Kış mevsiminin özellikleri (Ekim ortası-Mart) ortalama sıcaklığın bölgesine göre değişir. Genellikle 0 ve 10 derece arasında görülürken kuzey bölgelerde 0 derecenin altına da düşer. Kışın hafif kar yağışı ve yağmurlar görülebilir ancak bu durum güneşli günler ile sık sık bölünür

 (Kaynak: Hellenic Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü: www.hnms.gr)

TARİHİ

Yunanistan’ı tarihe bıraktığı izlerle keşfedin

Yunanistan’ın tarihi Paleolitik Çağ’dan günümüze ülkeye dağılmış olan yüzlerce arkeolojik alan, müzeler ve koleksiyonlar aracılığıyla görülebilir. Yakın Osmanlı ve daha eski olsa da Bizans tarihinden kalan iyi korunmuş Bizans ile Bizans sonrası kilise ve manastırları, Osmanlı yapıları, çekici Frank kaleleri ve geleneksel yerleşimleri... Size tarihini duyacağınız en ilginç ve güzel hikayelerden biri olarak anlatacak.

En başından başlayalım…

Yunanistan’ın tarihsel haritaya girişi ilk insan yerleşiminin başladığı Paleolitik Çağ (MÖ yaklaşık 120.000 - 10.000) ile başlar. Neolitik Çağ ile (yaklaşık M.Ö. 7000 - 3000), binalar kara içinde yayılmaya başladı, ve Teselya (Seskili, Dimini), Makedonya ve Mora yarımdasında keşfedilen yapılar ve mezarlıklar tarafından tanık olundu.

Tunç Çağı

Tunç Çağı (M.Ö. yaklaşık 3000-1100) Ege bölgesindeki (Limni adasındaki Poliochni) ilk kırsal merkezlerin ve Girit, anakara Yunanistan, Kiklad adaları ve Kuzeydoğu Ege’deki yerleşimlerin ortaya çıkmasıyla başlıyor. Aralarında Avrupa’nın en eskilerinden olan Kiklad uygarlığının da bulunduğu karakteristik kültürel yapılar bu bölgede ortaya çıktı.

Minos uygarlığı

M.Ö. 2. binyılın başlangıcına gelen kültürel gelişmenin ortası, ayrıca ilk yazı sisteminin geliştirildiği bir yan ürün olan Minos Girit’inde ortaya çıkan saray toplulukları organize oldu. Bu hareketin merkezinde Knossos Sarayı’nın olması, Doğu Akdeniz bölgesinden sayısız insanla etkileşimleriyle, Minoslular karşılığında Yunan anakarası ve Ege adalarının kültürlerini etklieyen farklı unsurları benimsedi. Ve daha sonra, Miken uygarlığı galip geldi be Girit’i ve Minos uygarlığını vuran Santorin’deki büyük volkanik patlamadan sonraki devasa yıkımın (M.Ö. 1500 civarı) ardından yeniden gelişti

Miken uygarlığı

M.Ö. 2. binyılın son yüzyılları sırasında, Miken Yunanları Ege’de hakim güç haline geldi - bu hakimiyet yaklaşık 500 yıl sürdü ve M.Ö. 1200 civarlarında sona erdi. Miken merkezlerinin büyük yıkımı, Miken uygarlığının düşüşüne neden oldu. Sonuç olarak bu, nüfusun çoğunluğunun Küçük Asya ve Kıbrıs’ın (ilk Yunan kolonisi) sahil kesimlerine göç etmelerine neden oldu.

Geometrik Dönem (M.Ö. 9 - 8. Yüzyıl)

Yaklaşık iki yüzyıl süren ekonomik ve kültürel kriz (genelde ülkenin Karanlık Çağları olarak da bilinir) Yunan Rönesansı yılları diye bilinen zamanla sona erdi. Yunan şehir devletlerinin oluştuğu, Yunan alfabesinin ve Homer’in destanlarının kompozisyonunun yaratıldığı bir dönemdi (M.Ö. 8. yüzyılın sonu).

ANTİK YUNAN

Arkaik Dönem (M.Ö. 7.-6 Yüzyıl)

Takip eden yıllar büyük bir sosyal ve siyasi değişimin dönemi oldu. Yunan şehir devletleri, batıda İspanya’ya, kuzeyde Karadeniz’e, ve güneyde Kuzey Afrika’ya kadar uzanan (2. Yunan kolonisi) koloniler kurdu ve gelecek Klasik Dönem’in refahı için temelleri dikti.

Klasik Dönem (MÖ 5. - 4. Yüzyıl)

Klasik Dönem’de Atinalılar’ın kültürel ve siyası hakimiyeti o kadar yaygındı ki, M.Ö. 5. yüzyılın ikinci yarısı Perikles’in Altın Çağı olarak bilinir. Ama dönemin büyüklüğü sadece Atinalılar için değil, insanlık tarihi için de önemliydi. O dönemde bilimin ve sanatın tüm alanlarındaki başarılar, modern batı uygarlığının da köşe taşı oldu.
 
Ancak, M.Ö. 404’de Pelopones Savaşı’nın sonunda, Atina, Yunanistan’ın önde gelen şehri olarak yerini kaybetti. MÖ 4. yüzyılda Philip II’nin askeri eylemleri Makedonlar’ı Yunanistan’da başrole getirdi. Bu süre zarfında, ve onun rehberliğinde, sahne Doğu Makedonya hegemonyasının Doğu’ya büyük genişlemesi için kuruldu. Philip’in askeri dehalı oğlu, doğuda mücadele veren ve Indus Nehri’ne kadar olan yerleri fetheden Büyük İskender, muhteşem bir imparatorluk yarattı. Sadece o zamanın dünyasını değil, insanlık tarihinin seyrini de radikal olarak değiştiren bir imparatorluk.

İskender'in ölümünden sonra, yarattığı büyük imparatorluk generalleri arasında paylaştırıldı, bu da Helenistik Dönem’de (M.Ö. 3.-1. Yüzyıl) hüküm sürecek krallıkların oluşmasına neden oldu.

Roma işgali

Hellenistik Dönem yıllarında, Yunan şehir devletleri az çok özerk kaldı ama eski gücünün ve prestijinin çoğunu kaybetti. Sahneye Romalıların çıkması ve M.Ö. 146’da Yunanistan’ın son işgali, ülkeyi, Yunan kültürüne hayranlıklarından dolayı Yunan şehirlerine iyiliksever davranan imparatorların olduğu büyük Roma İmparatorluğu’na katılmaya mecbur bıraktı. 1. yüzyıl sırasında, Dodekatheon tapınmasını yerinden edecek olan yeni din Hristiyanlık, Aziz Pavlus’un gezileri sayesinde bütün Yunanistan’a yayılmaya başladı.

Bizans Yunanistan’ı ve Osmanlı devri 

324 yılında, Büyük Konstantin imparatorluğu, başkentini Roma’dan Konstantinopolis’e taşıyarak odak noktasını imparatorluğun doğu kısmına kaydırdı. Bu Yunanistan’ın Bizans İmparatorluğu’nun bir parçası haline geldiği Bizans Dönemi’nin başlamasına neden oldu.
Batılı haçlılar 1204’te Konstantinopolis’i işgal edince, Yunanistan’ın bölümleri batılı liderlere paylaştırıldı, Venedikliler de ticaret yollarını kontrol etmek için Ege’deki stratejik noktalarını (ada ya da kıyı şehirleri) işgal etti. 1262 yılında Bizanslılar’ın Konstantinopolis'i yeniden işgal imparatorluğun varlığının son aşamalarını başlattı.

Yukarıda belirtilen düşmanlıklar ile birlikte, Osmanlılar 14. yüzyıldan itibaren imparatorluğu giderek ele geçirmeye başladı, ve bu Konstantinopolis’in 1453’teki işgaliyle imparatorluğun bozulmasını sonuçlandırdrı. Yunanistan'a ilişkin olarak, Girit 1669 yılında Osmanlılar tarafından işgal edilen son alan oldu. Osmanlı işgali 1821, Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın ilk yılına kadar devam edecekti.

Modern ve çağdaş tarih

Yunan Bağımsızlık Savaşı’nın sonucu, sınırlı egemen toprakları ile, 1830 yılında bağımsız bir Yunan devletinin kurulması oldu. 19. ve 20. yüzyılın başları sırasında, Rum nüfusa sahip alanlar giderek Yunan Devleti içine alındı. Yunanistan'ın egemen toprakları 1920’de Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminde sonra, o zamanın başbakanı Eleftherios Venizelos’un önemli katkılarıyla zirveye ulaşacaktı. Yunan devleti On İki Adaları eklenmesi ile, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra bugünkü toprak şeklini aldı.
1974 yılında, yedi yıllık askeri diktatörlük sonrasında, bir referandum yapıldı ve hükümet, anayasal monarşiden başkanlık parlamenter demokrasiye geçti ve 1981’de Yunanistan Avrupa Birliği üyesi oldu.

DİL

Yunanca, Yunanistan’ın resmi dilidir ve Avrupa Birliği’ndeki 24 resmi dilden biridir. 

Yunanistan her zaman dünyanın popüler turistik alanlarından biri olduğundan, özellikle adalarda ve çok turizm yapılan yerlerde İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca gibi diller yabancı karşılanmaz. 

Turizm sektöründe sık kullanılan dil İngilizce’dir ve Yunanlar bu dili akıcı veya anlaşılabilecek düzeyde konuşur.